Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2012 về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê

(Cổng TTĐT AG)- Kết luận Hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê vào ngày 09/01/2013 vừa qua. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Hồ Việt Hiệp đã yêu cầu Sở VHTTDL sớm hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê. 

Về những công việc cụ thể cần khẩn trương tiến hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý di tích, xây dựng Quy chế quản lý tạm thời và lực lượng bảo vệ di tích và sớm triển khai công tác bảo vệ.

Ban Quản lý di tích có bộ phận thường trực cùng lực lượng bảo vệ di tích phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ di tích. Tiến hành sớm công việc cắm mốc di tích Óc Eo - Ba Thê... Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên xúc tiến ngay việc quy hoạch di tích.... Xúc tiến ngay quy hoạch địa điểm khu trưng bày tạm và nơi làm việc của Ban quản lý để phục vụ lễ công bố. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Sở VHTT&DL xác định thời gian tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Bên cạnh đó, để công việc bảo vệ, quản lý di tích có hiệu quả, đề nghị Sở VHTTDL xây dựng lịch trình hoạt động với những công việc cụ thể, thời gian hoàn thành...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh củng yêu cầu Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các huyện tăng cường công tác quản lý, có kế hoạch ngăn chặn, xử lý những đối tượng mua bán, tàng trữ và đào bới trái phép cổ vật thuộc khu di tích theo quy định của pháp luật. UBND các huyệnThoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc khu vực di tích theo quy hoạch.

Hồng Ngọc

Nguồn TB 129/TB-VPUBND ngày 14/01/2013