THÁM SÁT PHẾ TÍCH GÒ THÁP

Ngày 07-12-2016, BQL Di tích Văn hoá Óc Eo tỉnh An Giang đã tiến hành đào thám sát Phế tích Gò Tháp thuộc quần thể Di tích Văn hoá Óc Eo (ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM làm trưởng nhóm đào thám sát.

Qua 3 ngày thám sát đã phát hiện được một số hiện vật gồm: Cốc rót kim loại, Đá có chế tác, Dọi se chỉ, Gạch xây dựng, mảnh gốm. Số hiện vật này sẽ được chỉnh lý, xác định niên đại và đưa ra trưng bày trong thời gian tới.