BQL DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO “Hiệu quả từ công tác tuyên truyền năm 2016”

           Với sự quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Quốc gia Đặc biệt Óc Eo – Ba Thê. Năm qua BQL Di tích Óc Eo đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền quảng bá về nền Văn hóa Óc Eo – Ba Thê một cách thiết thực như: Phối hợp với các Đài Phát thanh truyền hình thực hiện các phóng sự; Đài truyền thanh huyện Thoại Sơn thực hiện trả lời thư bạn nghe Đài; lắp dựng gần 80m2 panô tuyên truyền về khoanh vùng bảo vệ di tích và Luật Di sản; Trưng bày triển lãm di động các hình ảnh hiện vật Óc Eo…

Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật di sản Việt Nam
và lồng ghép đố vui có thưởng cho học sinh về tìm hiểu Di tích Văn hóa Óc Eo

           

           

           Trong đó, công tác tuyên truyền Luật sản Việt Nam cho học sinh trung học phổ là hơn 2.000 lượt; tuyên truyền lồng ghép với tổ chức đố vui có thưởng về văn hóa Óc Eo đã thu hút hơn 1.500 lượt học sinh Tiểu học và trung học cơ sở.

 

            Đáng chú ý nhất là việc tuyên truyền Luật di sản, công bố ranh mốc khoanh vùng bảo vệ và lồng ghép với việc vận động nhân dân hiến tặng hiện vật Óc Eo.

 

            Với việc tổ chức tuyên truyền đa dạng này, năm qua BQL  Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã được nhiều hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Óc Eo – Thoại Sơn, Tịnh Biên đã tình nguyện hiến tặng hơn 2000 hiện vật; trong đó có khoảng 1500 chuỗi thủy tinh, còn lại là những mảnh gốm, vòi kendy, rìu đá…

 


Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật Di sản cho nhân dân

 

Hiện vật do nhân dân hiến tặng 

                                                                                                               
                                                                                                                 Trọng Hậu
                                                                        Phòng Thông tin Tư liệu & Trưng bày