BQL DI TÍCH VĂN HOÁ ÓC EO TỈNH AN GIANG: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ HỘI NGHỊ CC, VC NĂM 2017

             Sáng ngày 06/01/2017, BQL Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2016 và Hội nghị CBVC năm 2017.

                                                  

             Hội nghị diễn ra với sự có mặt của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở và tất cả Công chức, Viên chức, Nhân viên trong đơn vị. Đặc biệt là sự có mặt của Đại biểu Thạc sĩ Trương Bá Trạng, PGĐ Sở VH, TT & Du lịch tỉnh An Giang và Khách mời Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Giảng viên Bộ môn khảo cổ, trường Đại học KHXH và Nhân văn Tp Hồ Chí Minh.  

             Trong năm qua, BQL đã đạt được những thành công lớn trong việc phối hợp với Trường Đại học KHXH và Nhân văn Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia với chủ đề “Giá trị của Di sản Văn hóa Óc Eo – An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội”. Tuyên truyền, quảng bá Văn hóa Óc Eo đến cộng đồng bằng loại hình phi vật thể qua điệu “Múa Óc Eo” do NSND Đặng Hùng sáng tác và dàn dựng trên nền nhạc của Nhạc sĩ Trương Bá Trạng; in và lưu hành sách “Di sản Văn hóa Óc Eo – Ba Thê” đầu tiên của tỉnh An Giang; Vận động Nhân dân hiến tặng nhiều hiện vật Văn hóa Óc Eo có giá trị để phục vụ trưng bày. Ngoài ra, BQL còn phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ đào thám sát 2 di chỉ: Gò Sáu Thàng và Gò Hai Lép (thuộc ấp Trung Sơn, TT Óc Eo). Tổ chức khảo sát các điểm Di tích trên địa bàn 5 huyện, thành phố: Thoại Sơn, Tri Tôn, Phú Tân, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc. Qua đó đã phát hiện 50 di tích mới.

            Công đoàn cơ sở BQL Di tích Văn hoá Óc Eo tỉnh An Giang, trong năm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên Công đoàn; tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong đơn vị theo đúng chức năng mà Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định. Trợ cấp Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, khen thưởng, tham quan du lịch, hỗ trợ xăng xe… với tổng số tiền 49.785.000đ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho CĐV luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước; tổ chức triển khai đạt hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt quy chế Dân chủ, giải quyết kịp thời tiêu cực, biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực và bệnh thành tích.

                                                      

          Với những kết quả trên,  BQL đã được UBND tỉnh khen thưởng cho 02 tập thể, 01 cá nhân; đồng thời, BQL đã công nhận danh hiệu cho 01 tập thể, 17 cá  nhân (trong đó: 01 tập thể Lao động tiên tiến, 03 CSTĐCS, 14 LĐTT) và tặng 06 giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong năm 2016.

             Năm 2017, BQL sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới, cải tạo các công trình bảo tồn, tôn tạo tại các điểm di tích và Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.

                                                                                                                                         Hoài Ân – Hữu Đức