NỘI THẤT NHÀ TRƯNG BÀY DI TÍCH VĂN HOÁ ÓC EO – DIỆN MẠO MỚI TRONG TƯƠNG LAI

           Sáng ngày 21/02/2017, BQL Di tích Văn hoá Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức buổi họp thông qua Phương án thiết kế nội thất Nhà Trưng bày Văn hoá Óc Eo.

               Theo phương án thiết kế Nội thất NTB gồm 5 không gian trưng bày gồm: Di chỉ Giao thông thuỷ, Di chỉ Xưởng, Di chỉ Tôn giáo, Di chỉ Cư trú và Di chỉ Mộ táng; Hình dáng, màu sắc các bục, tủ trưng bày, ánh sáng và màu sắc tường.

             Sau khi bàn bạc BQL đã đề nghị thiết kế theo phương án chọn Di chỉ Tôn giáo đặt ở trung tâm, tiếp theo là các di chỉ Di chỉ Giao thông thuỷ, Di chỉ Xưởng, Di chỉ Tôn giáo, Di chỉ Cư trú và Di chỉ Mộ táng ở xung quanh theo hướng đi từ bên trái. Che chắn bớt ánh sáng trời, xử lý tường chống dội âm thanh, thực hiện bảng vát hoa văn bằng Paratin giả vàng (nội dung hình ảnh vàng Óc Eo An Giang), thiết kế tạo lối đi bằng cách bố trí hiện vật.

            Đại diện Cty TNHH Gia Định Đông Dương tiếp thu ý kiến và sẽ hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của BQL và thời gian thực hiện từ 3 đến 4 tuần tính từ ngày khởi công.

 

                                                                                                Phòng Tổ chức Hành chính và Tổng hợp