Văn hóa Óc Eo

Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa bản địa gắn liền với sự tồn tại của Phù Nam - một vương quốc thịnh trị có ảnh hưởng bao trùm từ Nam Bộ Việt Nam qua Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần Malaysia ngày nay.

Xem thêm: Văn hóa Óc Eo

Vài nét về nền Văn hóa Óc Eo

Là tên một gò đất trên cánh đồng phía Đông Nam núi Ba Thê, Óc Eo đi vào lịch sử khảo cổ học Việt Nam như một vùng đất văn hóa khảo cổ đầy hấp dẫn. Văn hóa Óc Eo hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau Công nguyên.

Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước - con người ở vùng đồng bằng - châu thổ hạ lưu sông Mê công; đồng thời, nó còn có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á thời cổ.

Xem thêm: Vài nét về nền Văn hóa Óc Eo